Các phần mền hỗ trợ:

STT Tên phần mềm Tải về
CÔNG CỤ HỖ TRỢ
1 Teamviewer 12.0 ( Phần mềm điều khiển máy tính từ xa)
2 Ultraviewer ( Phần mềm điều khiển máy tính từ xa)
3 Mobile App List ( Danh sách ứng dụng xem camera trên điện thoại, máy tính bảng, Android TV box)
 Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP
4 CMS v3 ( Phần mềm quản lý camera)
5 Device Manage ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )
6 H264 Playback ( Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình)
Dòng 8400 + 6000IP
7 NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera)
8 NVMS 1200 ( Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS)
9 IP Tool (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )
10 IP Tool 2 (Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP – phiên bản 2)
KBVISION
11 KBiVMS for Mac (Phần mềm quản lý camera cho máy Mac OS )
12 KBiVMS for Window (Phần mềm quản lý camera cho máy tính Window)
13 Config tool (Phần mềm tìm kiếm sản phẩm KBVision)
14 Phần mềm xem trên điện thoại Android KBVISION Lite (cũ)
15 Phần mềm xem trên máy tính bảng Android KBVISION HD (cũ)
905HW
16 Search Pro (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP)
17 iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera)
Các phần mềm hỗ trợ khác
18 Fimware fix  6104AHD
19 Fimware fix  6108AHD
20 Fimware fix  6108HAHD
21 Phần mềm sử dụng Máy chấm công